links met nuttige informatie

www.lvvp.info
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Op deze website vindt u informatie over:
- Eerstelijns psychologische behandelingen en vrijgevestigde gz-psychologen
- Psychotherapie (tweedelijns behandeling) en vrijgevestigde psychotherapeuten/klinisch psychologen.
Maatschap Pruijssers is lid van deze vereniging

www.nvrg.nl
De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) is een beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten. De NVRG bestaat sinds 1983 als zelfstandige specialistische psychotherapie vereniging; daarvoor maakte de NVRG deel uit van de NVGP. De NVRG is één van de erkende specialistische psychotherapie verenigingen in Nederland en is vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Mw. drs. A.Pruijssers de Jong is naast lid ook supervisor van deze vereniging

www.psychotherapie.nl
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), de beroepsvereniging van via de Wet BIG geregistreerde psychotherapeuten en diegenen die daarvoor in opleiding zijn. Deze website is bedoeld voor (aankomend) psychotherapeuten, verwijzers en mensen die belangstelling hebben voor of op zoek zijn naar psychotherapie. Heeft u na uw bezoek aan deze website nog vragen over psychotherapie, over het lidmaatschap of over de activiteiten van de NVP, neem dan gerust contact met ons op. Mw. drs. A.Pruijssers de Jong is naast lid ook supervisor van deze vereniging

www.vkjp.nl
Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP). De VKJP is de wetenschappelijke en specialistische vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapeuten. Al bijna 40 jaar brengt de VKJP vakgenoten samen uit verschillende therapeutische scholen en met diverse achtergronden.
Het belangrijkste doel van de vereniging is het bevorderen van de ontwikkeling en het bewaken van de kwaliteit van de psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en hun omgeving. Op deze website vindt u informatie over de vereniging en haar activiteiten.
Mw. drs. A.Pruijssers de Jong is naast lid ook supervisor van deze vereniging

www.emdr.nl
Op deze website vindt u ondermeer algemene informatie over EMDR, wetenschappelijke artikelen over EMDR, een verwijslijst waarop u gekwalificeerde EMDR-therapeuten kunt vinden en informatie over de opleiding tot EMDR-therapeut. Mw. drs. A.Pruijssers de Jong is lid van deze vereniging

Kwaliteitsstatuut GGZ